Estimation of a longan stink bug, Tessaratoma papillosa in Son La Province, Vietnam

Ước tính trữ lượng loài bọ xít nhãn (Tessaratoma papillosa) ở tỉnh Sơn La, Việt Nam

  • Mai Quynh Pham Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Keywords: edible insects, Vietnam, longan tree, stink bug, Tessaratoma papillosa, Son La

Abstract

Many insects are considered as potential sources of food for humans because of their high content of protein, fat, minerals and vitamins. Tessaratoma papillosa Drury, a stink bug of longan tree has long been consumed by many people in Vietnam as a supplemental source of nutrition. This insect is one of the most severe pests of longan tree. The use of this insect as supplementary nutrient could actively reduce the pests on longans, contributing to increase productivity and quality of longan fruit. The aim of this paper is to estimate the volume of mature and young Tessaratoma papillosa on longan trees in Son La Province, Vietnam.

Nhiều loài côn trùng được coi là nguồn thực phẩm tiềm năng của con người vì chúng có chứa hàm lượng cao protein, chất béo, chất khoáng và vitamin. Loài bọ xít nhãn Tessaratoma papillosa Drury, từ lâu đã được nhiều người dân ở Việt Nam sử dụng như là một nguồn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Loài bọ xít nhãn là một trong những loài gây hại nghiêm trọng nhất đối với cây nhãn. Việc sử dụng loài côn trùng này không những bổ sung chất dinh dưỡng cho con người mà còn góp phần chủ động giảm loài sâu hại trên nhãn, góp phần tăng năng suất và chất lượng trái cây nhãn. Mục đích của bài viết này là để ước tính khối lượng trưởng thành và ấu trùng loài Tessaratoma papillosa trên cây nhãn ở tỉnh Sơn La, Việt Nam.

People in Son La processing the longan stink bug (Tessaratoma papillosa)
Published
2016-11-01
Section
Research articles